Terapeutas - Santa Felicidade

Conheça nossos Terapeutas

Unidade Santa Felicidade

ARYA

ARYA

 

KALI

KALI

 

LATIFA

LATIFA

 

LAYA

LAYA

 

PARVATI

PARVATI

 

SAMYA

SAMYA

 

ZARI

ZARI

 

BHASKAR

BHASKAR

 

JULIO DARSHAN

JULIO DARSHAN

 

RAAJ

RAAJ

 

Terapeutas Parceiros

SAHAS AVIRAM

SAHAS AVIRAM